Uppdrag

Bland våra uppdragsgivare kan vi nämna:

Inom regionerna har uppdragsgivarna bl.a. varit primärvård, kvinnoklinik, mödravård, ungdomsmottagning, beroendeenheter och habilitering, psykiatri, kompetenscentrum.

Inom stad och kommun har uppdragsgivarna bl.a. varit socialförvaltning, äldreförvaltning, elevhälsan, särskola, folkhögskola, LSS-boenden, ungdomsboenden, boende för missbrukare och kompetenscentrum.

Dessutom i samarbete med Christina Näsholm, Symposium Resö AB Göteborgs Stad kunskapsförvaltning och psykiatriförvaltning samt Trestad2 Projektet Stockholms Stad Fältassistenter.

Referenser lämnas gärna på begäran.

MI