Uppdrag

Bland våra uppdragsgivare kan vi nämna:

Inom landstingen har uppdragsgivarna bl.a. varit primärvård, kvinnokliniken, mödravården, ungdomsmottagning, beroendeenhet och habilitering.
 Inom stad och kommun har uppdragsgivarna bl.a. varit äldreförvaltning, elevhälsan, särskola, socialförvaltning, LSS-boenden, ungdomsboenden och kompetenscentrum.

Referenser lämnas gärna på begäran.

MI