MI

Motivational Interviewing

MI, efter engelskans Motivational Interviewing, har sina rötter i humanistisk psykologi, social inlärningspsykologi och motivationspsykologi. MI utvecklades från början för att behandla alkoholproblem. Idag används metoden generellt i rådgivning och behandling som främst gäller livsstilsrelaterade frågor (alkohol, tobak, droger, mat och motion mm.) i verksamheter som hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och skola. MI är ett förhållningssätt, en rådgivningsmetod och en samtalsmetod. Motiverande samtal kan användas i alla professionella sammanhang där man önskar hjälpa en person till livsstils/beteendeförändringar, allt ifrån en enstaka kortare konsultation till en längre samtalsbehandling. MI påverkar motivationsdelen i förändringsprocessen men skapar inte färdigheterna eller verktygen. Syftet är att lyfta fram och stärka motivation för att underlätta beteendeförändringar. ”MI har skapats för att hitta en konstruktiv väg genom alla svårigheter som ofta uppstår när en hjälpare vågar blanda sig i en annan persons motivation till förändring. MI handlar i synnerhet om att lägga upp samtal så att människor talar sig själva in i förändring, grundad på egna värderingar och intressen.” (Miller, Rollnick 2013) Upphovsmannen till MI är en amerikansk psykolog, professor William R Miller som började utveckla metoden i början av 1980 talet i sitt arbete med människor med alkoholproblem. Metoden utvecklades sedan i samarbete med professor Stephen Rollnick, engelsk psykolog och metodutvecklare inom hälso- och sjukvård.