Om oss

Vi arbetar med utbildningar i MI (Motivational Interviewing), handledning av chefs- och personalgrupper samt samtalsbehandling. Dessutom genomför vi alkoholbehandling, MET.

MI utvecklas kontinuerligt och vår målsättning är att vara med i den processen. Som ett led i detta arbetar vi med utveckla våra metoder bl.a. genom det nätverk vi är en del av kring Christina Näsholm. Vår strävan är att skapa ett öppet och tillitsfullt lärklimat i utbildning och handledning där utgångspunkten är styrkor och framgångsfaktorer.  Beroende på uppdragets omfattning så varierar vi mellan att ha utbildningar tillsammans eller var för sig.

Som en viktig del av att behålla och utveckla vår kompetens inom utbildning, handledning och individsamtal deltar vi aktivt i olika professionella nätverk. Vi är sedan 2020 MINT certifierade MI-tränare

Marianne Künstlicher

Jag är legitimerad Hälso och sjukvårdskurator, auktoriserad socionom med grundläggande psykoterapiutbildning (motsvarande steg ett) i PDT och KBT och är utbildad handledare och medlem i Svensk Handledarförening. Jag har också utbildning i bl.a. nätverks- och familjeterapi. Under drygt 30 år har jag arbetat inom kommun och landsting med psykosocialt behandlingsarbete och sedan 2003 även med MI. Det var då jag gick min första MI utbildning. 2008 så gick jag TNT (Training New Trainers) och är sedan dess medlem MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Jag är verksam på heltid inom Mikur sedan 2012 där jag arbetar med MI utbildningar, handledningsgrupper samt samtalsstöd individuellt eller i par. Jag är även konsult till en företagshälsa.

1977 flyttade jag till Umeå och började på Socialhögskolan. Planen var att jag skulle flytta tillbaka till min hemstad Helsingborg efter avslutad utbildning. Två barn och många år senare kan jag konstatera att det går långsammare än vad jag hade tänkt mig. Efter utbildningen arbetade jag några år på behandlingshem för unga missbrukare i Västerbottens inland. Sedan flyttade jag söderut och fortsatte att arbeta på behandlingshem, först i Köping och sedan i Vaxholm. Under småbarnsåren så arbetade jag tre år som skolkurator innan jag flyttade till Växjö. I Växjö följde tio lärorika år inom barnpsykiatrin och sex år på en öppenvårdsenhet för människor med risk- och missbruksproblem samt deras anhöriga.

Under den tiden kombinerade jag mitt arbete som alkohol och drogterapeut med arbetet som enhetschef. Därefter följde fem år som kurator inom primärvården i Karlskrona. Under tiden i Växjö kom jag i kontakt med MI och började använda mig av metodiken i samtal. Där hade jag Tom Barth som handledare i flera år. 2005 så gick jag lärarutbildningen i Riskbruksprojektets regi och började sedan utbilda i ”Kort förändringsinriktad rådgivning”. Sedan början på 2006 har jag hållit utbildningar i MI för olika gruppkonstellationer och på olika arbetsplatser. Jag har också haft utbildning för poliser, såväl på polishögskolan som med poliser i olika trafiknykterhetssatsningar. Vidare har jag haft utbildning för personal inom elevhälsan, ungdomsmottagningar, mödravård, socialtjänster, försäkringskassan, LSS boende m.fl.

Marianne föreläser på NIKMI i Norrköping våren 2013:

Anders Redelius

Jag arbetar i huvudsak med MI-utbildningar och olika handledningsuppdrag. Jag är också verksam som konsult inom företagshälsovården. Där består arbetet till stor del av möten med individer (stresshantering, stödsamtal, krissamtal), jag arbetar även med MET (alkoholbehandling), grupper och organisationer (krishantering, konflikter, organisationsutveckling och psykosociala arbetsmiljökartläggningar etc.).  Det är här som jag får möjlighet att praktiskt pröva och tillämpa mina MI-färdigheter.

Under 2011 gick jag TNT i Fredericia i Danmark och jag är medlem av MINT(Motivational Interviewing Network of Trainers). 1988 var jag arbetsmässigt i ett läge då jag var tvungen att förändra mitt dittillsvarande liv. Efter att under närmare tjugo år arbetat inom industri och hantverk började jag studera för att få kompetens till fortsatta studier. 1994 började jag på psykologprogrammet. Det var en stor förändring och upplevelse att upptäcka den akademiska världen. 2001 flyttade jag till Karlskrona för arbete inom företagshälsovården. Segelbåten hade redan flyttat till Blekinge några år tidigare. Den bor fortfarande kvar i Karlskrona medan
Marianne och jag har flyttat till Malmö 2018.

Under åren har jag samlat på mig erfarenhet från många olika yrkesområden: tryckare, plåtslagare, svetsare, dockspelare, psykolog och samtalsterapeut. Det har gett en bra verktygslåda att ha med i arbetet med individer, grupper och organisationer. I arbetet med konflikter har jag inspirerats mycket av idéer från Thomas Jordans workshops i konflikthantering, metoder som bygger på icke-konfrontativt förhållningssätt och nonviolent communication (NVC) och som harmonierar med MI metodiken. Att arbeta med förändringar är utmanande och utvecklande.